kevdetectives.be Kronos et Veritas ? Privé detectives & onderzoeksbureau

kevdetectives.be
Title: Kronos et Veritas ? Privé detectives & onderzoeksbureau
Keywords:
Description: Gespecialiseerd onderzoeksbureau & privé detectives in Belgi?. Wettelijk vergund ? 16 jaar ervaring ? Privé detective ?. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
kevdetectives.be is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. kevdetectives.be has 43% seo score.

kevdetectives.be Information

Website / Domain: kevdetectives.be
Website IP Address: 62.182.58.161
Domain DNS Server: dns2.stabletransit.com,dns1.stabletransit.com

kevdetectives.be Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kevdetectives.be Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

kevdetectives.be WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 10 Aug 2016 12:10:29 GMT
Server nginx

kevdetectives.be Keywords accounting

Keyword Count Percentage

kevdetectives.be Traffic Sources Chart

kevdetectives.be Similar Website

Domain Site Title

kevdetectives.be Alexa Rank History Chart

kevdetectives.be aleax

kevdetectives.be Html To Plain Text

Kronos et Veritas ? Privé detectives & onderzoeksbureau +32 (0)479 889 150 info@kevdetectives.be Home Zakelijk Personeelscontrole Tijdsbesteding vertegenwoordigers Antecedentenonderzoek Ziekteverzuim & Absente?sme Niet naleven concurrentiebeding Diefstalonderzoek Screening van personen Verhoren van verdachten en getuigen Verzekeringsfraude Terughalen van voertuigen Retailfraude Particulier Bezoekrecht en alimentatie Overspel Stalking Diefstal Seksueel misbruik Woninginbraak Jongeren, hun activiteiten en vriendenkring Vermiste personen Werkmethode Werkmethode Veelgestelde vragen Over ons Contact Bel/mail mij terug E-mail of telnummer* Comments This field is for validation purposes and should be left unchanged. Detectivebureau Kronos et Veritas, primus inter pares in recherche en bewijsvoering Discrete service, vertrouwelijkheid en een hoog slaagrendement Kronos et Veritas is een wettelijk erkend Privé Detective Bureau. Wij verlenen onze diensten sinds 1999 aan bedrijven (zakelijke detective diensten), particulieren (detective diensten aan privé personen) en advocaten in Belgi?, Nederland en Frankrijk . De leiding van ons detectivebureau is in handen van een ervaren vrouwelijke privédetective, Ria ‘t Jampens, wettelijk vergund door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ons kantoor legt zich toe op het verzamelen van bewijsmateriaal in een juridisch conflict zowel in de bedrijfswereld als in de privésfeer. De opdrachten worden uitgevoerd in alle objectiviteit, vertrouwelijkheid en volstrekte discretie. Wij werken samen met professionele vergunde privédetectives die wij hebben geselecteerd op basis van hun opleiding, ervaring en slaagrendement. Vanzelfsprekend houden al onze medewerkers zich strikt aan de wettelijk voorgeschreven regels. Zeventien jaar ervaring en een groot aantal succesvol afgeronde detective dossiers garanderen u zowel zakelijk als privé de grootst mogelijke kans op succes. Ook en vooral buitengewoon complexe zaken die veel raffinement en discretie vereisen, is ons Detective Bureau inmiddels gerenommeerd om zijn vergaande service en klantgerichtheid. Die reputatie is verkregen door doelgericht, professioneel en toegewijd te werken en, nogmaals, een hoog slaagrendement. Daarmee is vrijwel elk dossier bij ons in goede handen. Zakelijke diensten Onze opdrachten voor ondernemingen zijn gericht op het achterhalen van een (crimineel) incident. Na een grondig onderzoek voorziet ons kantoor u van een duidelijk en objectief beeld van de feiten. Het bewijsmateriaal kan u als ondernemer aanwenden in burgerlijke of strafrechtelijke procedures. Klik hier Particuliere diensten Iedereen komt vroeg of laat wel eens in contact met familiale geschillen, problemen of criminele feiten. Een vergund en deskundig privédetective kan u de nodige ondersteuning geven om het fijne van de zaak te weten te komen of de nodige bewijzen te verzamelen. Klik hier Waarom ons kantoor ? Wat is de juridische bewijswaarde van de bevindingen en rapportering? Een rechter mag gebruik maken van elk wettelijk verkregen bewijsmiddel dat aan hem voorgelegd wordt. Hierbij dusdanig de detectiverapporten, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder en getuigen, maar ook overtuigingsstukken zoals foto’s en videobeelden. In bepaalde welomschreven gevallen mag een privédetective een gesprek opnemen met verborgen microfoon. Van het opgenomen gesprek wordt vervolgens een transcriptie getypt dat eveneens rechtsgeldige waarde heeft. Vertalingen geschieden altijd door een be?digd vertaler. Wat is de wettelijke regeling van het beroep van privédetective? Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich dusdanig voordoen indien hij daartoe niet een vergunning heeft behaald uitgereikt door de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens de lopende vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie alsook de Staatsveiligheid na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. (Artikel 2, §1 van de wet van 19 juli 1991) : Elke privédetective beschikt over een identificatiekaart, waarvan het model wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van deze kaart, mag de titel van privédetective voeren. Elke privédetective aan wie een vergunningskaart is verleend, is een jaarlijkse heffing aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschuldigd. (Artikel 20, §1) De wetgever heeft het beroep van privédetective streng gereglementeerd. Dit garandeert voor de cli?nt van de privédetective, een strikte naleving van de wet van 19 juli 1991. Welke middelen en onderzoeksmethodes worden er aangewend? Een privédetective is verplicht om aan alle wettelijke bepalingen en voorwaarden te voldoen. Tevens dient deze rekening te houden met de opgelegde beperkingen. Het opsporen, het inwinnen van informatie en het vaststellen van misdrijven is immers pas legitiem wanneer aan alle bepalingen en wetten is voldaan. Deze bepalingen werden ondermeer opgenomen in volgende wetten : Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie (Belgisch Staatsblad, 24 januari 1995) Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993) Artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens KRONOS ET VERITAS beschikt binnen het kader van deze wettelijke bepalingen over de meest geavanceerde apparatuur alsook perfecte kennis over het legitiem gebruik van deze middelen, gecombineerd met 17 jaar ervaring en frequente bijscholing van de recentste onderzoeksmethodes. Hoe verloopt de opmaak van opdrachtovereenkomst en rapportering naar cli?nt? Elke privédetective is verplicht om met de opdrachtgever een voorafgaand schriftelijke overeenkomst te sluiten, die op straffe van nietigheid, ondertekend wordt door beide partijen. Na de uitvoering van de opdracht maakt de privédetective zijn eindrapport op dat volgende gegevens bevat : Een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van data, plaatsen en uren Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en bijkomende kosten Overtuigingsstukken (foto ‘s, videobeelden, getuigenissen, proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder…) Elk document dat uitgaat van de privédetective, maakt melding van zijn beroepstitel alsook van het vergunningsnummer verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken. Op vraag van de cli?nt of advocaat, kan de privédetective als getuige verschijnen voor de rechtbank. In hoeverre wordt mijn privacy gerespecteerd? Garantie op privacy- en gegevensbescherming is van uiterst belang. De burger die het voorwerp van onderzoek uitmaakt, is zich dikwijls niet bewust dat er opsporingsactiviteiten op hem uitgevoerd worden. Daarom voorziet de wet specifieke bepalingen waaraan het onderzoek van een privédetective moet voldoen. Als privédetective zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim, bovendien hechten wij uit persoonlijke overtuiging een enorm belang aan discretie. Van zodra een zaak afgerond is worden alle foto’s en de eindverslaggeving uit het digitaal systeem verwijderd. De papieren versie die -conform de wetgeving- voor 5 jaar lang dient gearchiveerd te worden, daarop garanderen wij een absolute discretie. Wat is de kostprijs van een onderzoek? Doordat opdrachten zo vaak verschillen werken wij met een op voorhand gedetailleerd budget voor een duidelijk omschreven opdracht. Kronos et Veritas zal altijd trachten u het best te adviseren maar u, als cli?nt, beslist zelf wanneer er gewerkt wordt, hoeveel detectives er worden opgeroepen en wanneer de observatie ten einde is. Zo heeft u op budgettair vlak de volledige controle. Neem vrijblijvend contact op met ons voor een prijsindicatie voor uw opdracht. Hebt u nog vragen? U kan ons steeds telefonisch contacteren met uw vraag, ook in het weekend en op feestdagen blijven wij ter uwer beschikking. Een consultatie, in wederzijds overleg, is op afspraak. Uw dossier wordt ALTIJD strikt vertrouwelijk en discreet behandeld. Voor al uw vragen kan u steeds terecht op 0479 889 150 (ook op het moment dat het onderzoek loopt dus realtime) Wij bieden u : Een verkennend gesprek met een ervaren privé detective Een bespreking van de eventuele onderzoeksmethode Een nauwkeurige berekening van het budget Een team van ervaren en gekwalificeerde privédetectives, mannen en vrouwen Een volledig juridisch eindrapport met rechtsgeldige bewijsstukken Een garantie op volstrekte discretie en integriteit Samenwerking met advocatenkantoren in diverse specialiteiten Mannelijke en vrouwelijke privédetectives. Vergund voor onderzoek in Belgi? en Frankrijk. Aanvraagformulier Onze certificeringen en garanties Ministerie van Binnenlandse Zaken FOD.BiZa. 14.1369.07 Erkenning van het beroepsgeheim . Privacy 100% gewaarborgd . Gecertificeerd in Frankrijk (CAR-075-2019-02-03-20140369425) Neem contact met ons op Naam* E-mailadres* Uw bericht Name This field is for validation purposes and should be left unchanged. Of bel direct +32 (0)479 889 150 Daarom Kronos et Veritas √ Sinds 1999 een succesvol privé-detective bureau √ Wettelijk vergund √ Discreet, duidelijk en doelgerichtheid √ Hoog inlevingsvermogen en aanpasbaarheid √ Maximaal resultaat voor u Privédetective particulier Overspel Bezoekrecht en alimentatie Stalking Mishandeling en huiselijk geweld Vermiste personen Alle diensten Privédetective zakelijk Personeelscontrole Ziekteverzuim & Absente?sme Screening van personen Niet naleven concurrentiebeding Diefstalonderzoek Verhoren van verdachten en getuigen Alle dienstverlening Copyright ? 2014 Kronos et Veritas All Rights Reserved

kevdetectives.be Whois

% .be Whois Server 6.1
%
% The WHOIS service offered by DNS Belgium and the access to the records in the DNS Belgium
% WHOIS database are provided for information purposes only. It allows
% persons to check whether a specific domain name is still available or not
% and to obtain information related to the registration records of
% existing domain names.
%
% DNS Belgium cannot, under any circumstances, be held liable where the stored
% information would prove to be incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made available
% to:
%  - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
%   commercial advertising or other solicitations whether via email or otherwise;
%  - target advertising in any possible way;
%  - to cause nuisance in any possible way to the domain name holders by sending
%   messages to them (whether by automated, electronic processes capable of
%   enabling high volumes or other possible means).
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract, copy
% and/or use or re-utilise in any form and by any means (electronically or
% not) the whole or a quantitatively or qualitatively substantial part
% of the contents of the WHOIS database without prior and explicit permission
% by DNS Belgium, nor in any attempt thereof, to apply automated, electronic
% processes to DNS Belgium (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for commercial
% purposes will always be considered as the extraction of a substantial
% part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept that
% DNS Belgium can take measures to limit the use of its whois services in order to
% protect the privacy of its registrants or the integrity of the database.
%
-3: IP address blocked
Domain:	kevdetectives.b